Gå til innhold Hopp til søk
 
Hamrevann er vedtatt som utbyggingsområde i kommuneplanen, og kan bli framtidens bydel.

Hamrevann er vedtatt som utbyggingsområde i kommuneplanen, og kan bli framtidens bydel.

Tre aktører vil bygge Framtidens bydel

Bjørndalen, Hamrevann og Lumber er aktuelle områder for Framtidens bydel i Kristiansand.

Kristiansand kommune har invitert eiendomsaktører og entreprenørbransjen til å være med på å virkeliggjøre Framtidens bydel. Foreløpig har tre aktører tatt utfordringen.

– Skanska AS, Avenue Invest Kristiansand AS og Lumber AS er interessert i å bygge Framtidens bydel, sier prosjektleder Eirik Martens Svensen i Kristiansand kommune.

Bjørndalen
Bjørndalen ligger nord for Bjørndalsletta. Området eies av entreprenørfirmaet Skanska AS, som ønsker å bygge en miljøvennlig bydel der.

Bjørndalen er et aktuelt område for Framtidens bydel. Illustrasjon fra Skanska AS.

Lumber
Eiendomsselskapet Lumber AS ønsker å fortette deler av Lumber-området til et større boligfelt.
Illustrasjon av Lumber-området

Hamrevann
Eiendom- og utviklingsselskapet Avenue Invest Kristiansand AS ønsker å bygge ut hele eller deler av området Hamrevann, som ligger øst for Kjevik. Dette ligger an til å bli kommunens største boligområde noensinne, og er vedtatt som utbyggingsområde i kommuneplanen.

– Løpet er ikke kjørt for eventuelle andre aktører. På nyåret vil vi gå ut med en målrettet invitasjon til noen andre aktuelle områder/aktører, for å se om flere vil delta i utviklingsperioden, sier Svensen.

Neste skritt i prosjektet er at de interesserte aktørene utfordres til å utvikle konseptene for sine bydeler.

– Det vil bli nedsatt en jury som skal vurdere forslagene. Juryeringen vil skje innen neste sommer, og sannsynligvis blir det valgt ut ett område/en utbygger. Det betyr at den aktøren som har promotert dette området, får bygge ut Framtidens bydel, sier prosjektlederen.

Pilotprosjekt

Den som får bygge ut Framtidens bydel, må få konseptet godkjent som pilotprosjekt i Framtidens byer. Det kan kvalifisere for tilskudd fra ulike aktører. I tillegg vil det gi betydelig prestisje i markedet å oppnå denne statusen.

Også prosjekter som ikke når opp i konkurransen om å bli Framtidens bydel, har muligheter til å bli definert som pilotprosjekt i Framtidens byer.

Framtidens bydel skal bygges ut etter prinsippene i prosjektet Framtidens byer. Der vektlegges klimavennlige løsninger for areal- og transportløsninger, energi i bygg, forbruk og avfall, og tilpasning til et varmere klima. 

Framtidens byer

Handlingsplanen for Framtidens byer Kristiansand ble vedtatt i 2009. Ett av tiltakene er å bygge Framtidens bydel. Drammen og Trondheim har kommet lang i planlegging av sin Framtidens bydel. Nå er altså Kristiansand godt i gang med å blinke ut hvor Framtidens bydel skal ligge. Kristiansand deltar i Framtidens byer sammen med 12 andre byer. Prosjektet startet i 2008 og varer til 2014.

Prosjektgruppe

Disse er med i prosjektgruppa som har ansvar for framdriften i Framtidens bydel: Anne Aunevik (helse- og sosial), Nils Erik Hessen (Kristiansand Eiendom), Øystein Holvik, Kjetil Løyning og Eirik Martens Svensen (By- og samfunnsenheten).

Samarbeidende organisasjoner

Framtidens bydel arbeider med å knytte til seg fagmiljø på flere felt for å kunne rigge Framtidens bydel best mulig.  Foreløpig er dialog startet med disse aktørene: Agder Energi, UiA, Framtidens byer sentralt, Ecobox.

Konferanse 7. og 8. februar

Det skal arrangeres en interessentkonferanse 7. og 8. februar. Formålet er

  • å informere alle interessenter
  • legge til rette for relasjonsbygging mellom ulike aktører innenfor fagmiljø, byggebransje og offentlig sektor
  • innhente ideer og innspill til innhold for Framtidens bydel i Kristiansand.

Kontaktperson for pressen;

Prosjektleder Eirik Martens Svensen, 38 07 55 43 /907 07 258